logoTel: +421 905 620 749
Email: geovrty.hudec@gmail.com
www.geovrty.sk

Predmet činnosti

Spoločnosť Štefan Hudec - GEOVRTY, je pokračovateľom tradícií a skúseností firmy Štefan Hudec, ktorá vykonávala geologické práce od roku 1993 na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR. Skúsenosti siahajú až do roku 1975, kde geologické práce boli vykonávané v štátnom podniku Stavoprojekt Žilina na geologickom oddelení, a už pri vzniku firmy sme mali bohaté skúsenosti s riešením geologických úloh a 18-ročnú prax. Činnosť firmy je zameraná na riešenie inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre inžinierske stavby a zakladanie stavieb. V spolupráci s ďalšími odbornými špecialistami poskytujeme komplexný servis v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Zameranie firmy

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum

  • pre pozemné a inžinierske stavby, stabilitné  analýzy svahov, prieskum pre sanačné práce,

  • pre skládky odpadov, čističky odpadových vôd, ekologické stavby.

Realizácia monitorovacách vrtov

  •  pre zhodnotenie stavu ohrozenia životného prostredia, znečistenia pôd a podzemných vôd,
  •  pre čerpacie stanice, skládky odpadov a čističky odpadových vôd,
  • realizácia vrtov pre inklinometrické a piezometrické monitorovacie vrty vrátane zabudovania

Vŕtanie studní a realizácia penetračných sond

  • vykonávame aj samostatné vrtné práce súpravami UGB 50-1VS
  • realizujeme studne pre rodinné domy, chaty, záhrady
  • vykonávame dynamické penetračné sondy štandardu DPL, DPM, DPH súpravou typu MDP-10, 30, 50

 

B3

 

 

a1

 

 

 

Mdp